Spis tre∂ci

Ro∂liny
  • Symbiot Krakůw - szczegů≥owa inwentaryzacja zieleni

    Symbiot Krakůw - szczegů≥owa inwentaryzacja zieleni
    Symbiot Krakůw to firma zajmujĪca siÍ od kilku lat ∂wiadczeniem us≥ug ∂rodowiskowych i przyrodniczych. Nasza specjalizacja to przede wszystkim inwentaryzacja zieleni, ktůra stanowi czÍ∂ś wniosku o wydanie pozwolenia na usuniÍcie drzew, czy krzewůw oraz jest waŅna przy planowaniu przestrzennym czy projekcie zagospodarowania terenu. Wykonujemy růwnieŅ operat dendrologiczny, analizy przestrzenne, czy inwentaryzacje przyrodnicze. Oferujemy takŅe projekty ekologiczne, nadzory i kompensacje przyrodnicze oraz urzĪdzanie lasu. Organizujemy teŅ konsultacje spo≥eczne i prowadzimy procedury administracyjne.
    http://www.symbiot.pl
    Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt