Spis treÂci

Agencja rekrutacyjna
 • www.intendi.com.pl

  www.intendi.com.pl
  Firma Intendi oferuje kompleksowe us│ugi dla biznesu (spˇ│ki, dzia│alnoÂci) oraz dla klientˇw spersonalizowanych z zakresu Human Resources Management. Szeroki wachlarz szkole˝ i wieloletnie wiedzŕ praktyczn▒ pozwala nam dostosowaŠ ofertŕ do realnych wymaga˝ klienta. W jej zakresie jest szeroko pojŕty consulting HR: assessment, development center, wsparcie personalne, a rˇwnie┐ coaching mened┐erski. Jako agencja rekrutacyjna trudnimy siŕ pe│nym procesem rekrutacyjnym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania siŕ ze starann▒ ofert▒ na szkolenia i consulting na witrynie internetowej.intendi.com.pl.
  http://www.intendi.com.pl/
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • http://perfekt-pflege24.pl

  http://perfekt-pflege24.pl
  Perfekt Pflege24 poÂredniczy w podjŕciu pracy jako opiekun ludzi starszych, g│ˇwnie w Niemczech. Organizujemy wyjazdy do konkretnych rodzin. Staramy siŕ adekwatnie dobieraŠ opiekunki i osoby potrzebuj▒ce pomocy, by przynios│o to zadowolenie obydwu stronom, ktˇre w wiŕkszoÂci wypadkˇw owocuje latami wspˇ│pracy. Opieka ludzi starszych jest bardzo wymagaj▒cym zajŕciem, skomplikowanym fizycznie jak rˇwnie┐ psychicznie, dlatego z naszej strony zapewniamy opiekunkom godne warunki pracy oraz dodatkowo poczucie bezpiecze˝stwa. Je┐eli ju┐ czujesz, ┐e praca za granic▒ jako opiekunka to wyzwanie, ktˇremu sprostasz- zg│o siŕ do nas na http://perfekt-pflege24.pl/
  http://perfekt-pflege24.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam
Menu
Dodaj stronŕ

Dodaj podkategorie


Jak dodaŠ wpis

Regulamin


Zobacz tak┐e
Business in Europe Ciŕcie granitu Coaching Anteny Nowy S▒cz Aparaty s│uchowe Apteka Muzea i galerie Muzyka Muzyka bez op│at
pisanie prac in┐ynierskich. Lubisz dywagowaŠ nad tematami egzystencjalnymi czy sensem istnienia, ale Twoj▒ s│ab▒ stron▒ jest pisanie. G│owa do gˇry, z nami pisanie prac in┐ynierskich to b│ahostka.
Referat za Grosze. Referat za Grosze to strza│ w dziesi▒tkŕ!

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt