Spis tre∂ci

Us≥ugi porzĪdkowe

<wrůś 0 1 2 dalej>
 • Opieka nad grobami,¶lĪsk

  Opieka nad grobami,¶lĪsk
  Oferujemy PaŮstwu us≥ugÍ w utrzymaniu naleŅytego miejsca pochůwku Waszych bliskich.¶wiadczone us≥ugi : -czyszczenie, mycie nagrobkůw oraz nak≥adanie warstwy ochronnej; - sprzatanie nagrobkůw z wypalonych zniczy, zwiÍd≥ych kwiatůw, li∂ci; - sprzĪtanie i pielÍgnacja otoczenia woků≥ grobu ( usuniÍcie li∂ci, ∂mieci, wyplewienie, zagrabienie) zapalenie znicza; - opieka bezpo∂rednio po pogrzebie ( sprzĪtniÍcie wiĪzanek, zniczy); - od∂nieŅanie nagrobka i otoczenia woků≥.Dzia≥amy na terenie wojewůdztwa ¶lĪskiego. Zapraszamy na naszĪ stronÍ: http://www.czyszczenie-grobu.pl Kontakt: telefon:724523525 e-mail: pomocgrobowaa@gmail.com
  http://www.czyszczenie-grobu.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • SprzĪtanie Biur ¶lĪsk

  SprzĪtanie Biur ¶lĪsk
  Metropolia Service - nasza oferta to outsourcingu dla przedsiÍbiorstw. Polecamy d≥ugoterminowe kontrakty w zakresie us≥ug sprzĪtania, zarzĪdzania nieruchomo∂ciami, prania wyk≥adzin, utrzymania porzĪdku. Obszar dzia≥ania - Katowice,Gliwice,¶lĪsk,Siemianowice, Chorzůw,Ruda ¶lĪska i inne. Serdecznie zapraszamy.
  http://www.metropolia.com.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Firma sprzĪtajĪca Magic Clean - us≥ugi porzĪdkowe Warszawa

  Firma sprzĪtajĪca Magic Clean - us≥ugi porzĪdkowe Warszawa
  Firma sprzĪtajĪca Magic Clean Warszawa oferuje - sprzĪtanie biur, us≥ugi porzĪdkowe. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej w celu zapoznania siÍ z dok≥adnĪ ofertĪ firmy. Je∂li zaleŅy Ci na ∂wiadczeniu us≥ug najwyŅszej jako∂ci, zapraszamy do wspů≥pracy. Jeste∂my firmĪ sprzĪtajĪcĪ, ktůra dba o najmniejsze nawet szczegů≥y. Naszym zadowoleniem jest zadowolenie naszych klientůw. Magic Clean Warszawa &#8211; sprzĪtanie, us≥ugi sprzĪtajĪce. Zaufaj profesjonalistom, a na pewno nie poŅa≥ujesz tej decyzji. Zapraszamy.
  http://www.magicclean.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam


<wrůś 0 1 2 dalej>


Menu
Dodaj stronÍ

Dodaj podkategorie


Jak dodaś wpis

Regulamin


Zobacz takŅe
Armatura instalacyjna Artyku≥y BHP Artyku≥y biurowe Sklep muzyczny TatuaŅ Teatr Gry online Hosting Kartki z Ņyczeniami Nauka w Anglii Nauki przedma≥ŅeŮskie Pisanie prac
∂ciĪgaczka do szyb. Funkcjonalna ∂ciĪgaczka do szyb b≥yskawicznie usunie wszystkie smugi.
Forum edukacja. Szkolne Forum edukacja , pomoce naukowe, matematyka, fizyka, chemia, polski.

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt