Spis tre∂ci

Serwisy GSM
  • Serwis Iphone PoznaŮ

    Serwis Iphone PoznaŮ
    Masz problem z iPhonem i nie wiesz co zrobiś? Musisz skontaktowaś siÍ z nami - pomoŅemy rozwiĪzaś wszelkie problemy z twoim iPhonem. Obs≥ugujemy KaŅdy software. Wykonanie poprawnej aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania wraz z odblokowaniem telefonu naprawa programowa wszystkich uszkodzeŮ/usterek o charakterze niesprzÍtowym np. Nie udana aktualizacja, widoczny na ekranie obraz „kabelek z p≥ytkĪ", napis „slide for emergency" lub „please connect to itunes"
    http://www.serwisiphone.zami.pl
    Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt