Spis treถci

Kosztorysy, nadzory budowlane
 • Kosztorysy, nadzory budowlane, kosztorysy inwestorskie

  Kosztorysy, nadzory budowlane, kosztorysy inwestorskie
  Oferujemy Pa๑stwu usณugi w zakresie kosztorysowania tj.: - kosztorysy - nadzory budowlane - kosztorysy inwestorskie Tworzenie oraz weryfikacja wszelkiego rodzaju kosztorys๓w dla wszystkich branฟ. Wsp๓ณpraca z wieloma fachowcami posiadajฑcymi wysokie kwalifikacje w branฟy budowlanej. Nasz zesp๓ณ to kierownicy bud๓w, inspektorzy, byli pracownicy organ๓w kontroli, przedstawiciele nadzor๓w inwestorskich i oczywiถcie kosztorysanci. Doถwiadczenie zawodowe zbudowane na wielu pณaszczyznach gwarantuje wywiฑzanie si๊ ze wszystkich powierzonych nam zlece๑ i zadowolenie najbardziej wymagajฑcego klienta.
  http://kosztorysy-nadzorybudowlane.pl
  Zgณoถ nie dziaณajฑcy link/spam

 • Norma EXPERT

  Norma EXPERT
  Na rynku moฟna spotkaๆ wiele program๓w do kosztorysowania. Najbardziej popularne to Norma PRO i Norma STANDARD. Pod koniec 2009 roku do sprzedaฟy zostaณ wprowadzony nowy produkt Norma EXPERT. Ten produkt posiada ulepszonฑ funkcjonalnoถๆ i wiele zupeณnie nowych rozwiฑza๑.
  http://www.oprogramowanie.sklep.pl/norma-expert/
  Zgณoถ nie dziaณajฑcy link/spam

 • Nadz๓r Budowlany Warszawa

  Nadz๓r Budowlany Warszawa
  Nasze przedsi๊biorstwo trudni si๊ ถwiadczeniem profesjonalnych usณug dla branฟy budowlanej. Dziaณamy w takich miejscowoถciach jak gr๓jec, tarczyn, warszawa czy warka. Nasza oferta jest kompleksowa i dotyczy przygotowywania projekt๓w budowlanych, nadzor๓w, teฟ tworzymy kosztorysy. Naszฑ specjalnoถciฑ sฑ: nadz๓r budowlany, inwentaryzacje budowlane, przeglฑdy okresowe budynk๓w, nadz๓r inwestorski, doradztwo techniczne. Takฟe nasz kierownik budowy b๊dzie m๓gณ pom๓c wtedy, gdy konieczne b๊dzie zaj๊cie nadzorowanie inwestycji w trakcie budowli. Takฟe sporzฑdzamy projekty budowlane dla os๓b fizycznych.
  http://www.nadzorybudowlane-grojec.pl/
  Zgณoถ nie dziaณajฑcy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt