Spis tre∂ci

Us≥ugi ksiÍgowe

<wrůś 0 1 dalej> • Biuro rachunkowe

  Biuro rachunkowe
  Biuro rachunkowe us≥ugi ksiÍgowe. PostÍpowe dokonania naukowe umoŅliwiajĪ komunikacjÍ bez wzglÍdu na dystans, ∂wiat jest kieszonkowy, na wytkniÍcie rÍki. To nieistotne, Ņe firmÍ masz w Warszawie, a ja prowadzÍ biuro rachunkowe w Szczecinie.
  http://www.dir.katkara888.com
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Kasy fiskalne

  Kasy fiskalne
  Najlepsze kasy fiskalne tylko u nas! Zajmujemy siÍ profesjonalnĪ sprzedaŅĪ i serwisem kas fiskalnych, urzĪdzeŮ i systemůw kasowych. W naszej ofercie znajdĪ PaŮstwo przerůŅne modele najnowszych kas w przyzwoitej cenie. Dodatkowo polecamy růwnieŅ růŅne modele wag elektronicznych specjalizujĪce siÍ dok≥adno∂ciĪ pomiaru.
  http://www.kasy-fiskalne.net.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam


 • Fima ksiÍgowo∂ś

  Fima ksiÍgowo∂ś
  FIMA zajmuje siÍ: pe≥na obs≥uga ksiĪg rachunkowych; prowadzenie podatkowej ksiĪŅki przychodůw i rozchodůw(PKiR); wyprowadzanie zaleg≥o∂ci - dokumentacje firm; sporzĪdzanie sprawozdaŮ finansowych, deklaracji PIT, CIT, VAT, PCC; prowadzenie rejestrůw VAT, ewidencji ∂rodkůw trwa≥ych, wyposaŅenia; prowadzenie spraw kadrowo-p≥acowych, kartotek pracownikůw itp.; sprawy ZUS; outsourcing us≥ug finansowo-ksiÍgowych i kadrowo-p≥acowych; udostÍpniamy růwnieŅ oprogramowanie Comarch Optima dla klienta, istnieje moŅliwo∂ś wdroŅenia CRM oraz obiegu dokumentůw w biurze klienta.
  http://www.fima.waw.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • akcept-katalogowanie

  akcept-katalogowanie
  Prowadzenie ksiĪg rachunkowych (pe≥na ksiÍgowo∂ś) i podatkowych, sporzĪdzenia rozliczeŮ elektronicznych z urzÍdami skarbowymi podatku dochodowego i VAT, sporzĪdzanie list p≥acy, rozliczenia elektroniczne z ZUS, doradztwo podatkowe,
  http://www.akcept.ns24.co/
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam


<wrůś 0 1 dalej>


Menu
Dodaj stronÍ

Dodaj podkategorie


Jak dodaś wpis

Regulamin


Zobacz takŅe
TatuaŅ Teatr Vintage Hosting Kartki z Ņyczeniami Kasy fiskalne Nauki przedma≥ŅeŮskie Pisanie prac Pomoce naukowe Hostele Hotele Imprezy
Pompa ciep≥a. Pompa ciep≥a ? ¶wietny pomys≥ na ogrzanie domu czy mieszkania. Oferujemy produkty najlepszych marek w korzystnych cenach.
miůd w proszku, instant. Zapraszamy na stronÍ firmy Vitamix. Przetwarzanie surowcůw zielarskich, miůd w proszku, instant , surowce zielarskie.

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt