Spis tre∂ci

CB radio
 • CB radio DX

  CB radio DX
  CB radio znůw sta≥o siÍ popularne w Polsce. DziÍki CB radio moŅemy m.in. komunikowaś siÍ z innymi samochodami. Na stronie poznasz historiÍ CB radia, akcesoria typu anteny, mikrofony czy zasilacze ktůre stanowiĻ nieodzowne elementy wspů≥pracujĻce z rediotelefonami.
  http://www.cbradiodx.yoyo.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Cb radio

  Cb radio
  Jeste∂ kierowcĪ? Z pewno∂ciĪ irytujĪ CiÍ czÍste utrudnienia na drodze w postaci robůt drogowych czy ustawionych patroli policji. Na naszej stronie promujemy akcesoria samochodowe w∂růd polskich kierowcůw. W∂růd nich takie jak cb radio czy nawigacje gps. UwaŅamy, Ņe kaŅdemu kierowcy potrafiĪ one u≥atwiś Ņycie. Przeprowadzamy ich testy oraz porůwnania dziÍki czemu moŅna zorientowaś siÍ przed zakupem czy dany sprzÍt jest godny uwagi. PamiÍtaj, Ņe wiedza jest jednĪ z najwaŅniejszych rzeczy w Ņyciu. Zapraszamy!
  http://ecbradio.com.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt