Spis tre∂ci

Patent
  • patent

    patent
    Kancelaria Prawno-Patentowa oferuje us≥ugi w zakresie w≥asno∂ci przemys≥owej i intelektualnej, w ramach procedur krajowych jak i zagranicznych. Us≥ugi te w szczegůlno∂ci obejmujĪuzyskanie ochrony na znak towarowy krajowy oraz na znak towarowyWspůlnoty - rejestracja znaku towarowego, uzyskanie patentu nawynalazek (patent krajowy i patent europejski), uzyskanie ochrony nawzůr uŅytkowy, wzůr przemys≥owy – rejestracja wzoruprzemys≥owego krajowego i unijnego, umowy i licencje. BliŅsze informacje o zakresie dzia≥alno∂ci kancelarii umieszczone sĪ na podstronach. Zapraszamy do bliŅszego zapoznania siÍ z informacjami o kancelarii i jej dzia≥alno∂ci.
    http://www.annabelz.pl
    Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam
Menu
Dodaj stronÍ

Dodaj podkategorie


Jak dodaś wpis

Regulamin


Zobacz takŅe
Armatura instalacyjna Artyku≥y BHP Artyku≥y biurowe Sklep muzyczny TatuaŅ Teatr Gry online Hosting Kartki z Ņyczeniami Nauka w Anglii Nauki przedma≥ŅeŮskie Pisanie prac
UrzĪdzenie do mycia okien Lewi-Polska. UrzĪdzenie do mycia okien Lewi-Polska to najlepszy produkt na rynku. Sprawdľ sam!
e-almatur.pl. e-almatur.pl to biuro turystyczne z my∂lĪ o najm≥odszych.

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt