Spis tre∂ci

Polityka


 • Sosnowiec
  Strona internetowa Zbigniewa Jaskierni - ZastÍpcy Prezydenta Sosnowca w kadencji 2002-2006 oraz rozpoczÍtej kadencji 2006-2010, Sosnowiec. Strona internetowa Zbigniewa Jaskierni - ZastÍpcy Prezydenta Sosnowca w kadencji 2002-2006 oraz rozpoczÍtej kadencji 2006-2010, Sosnowiec.
  http://www.jaskiernia.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Stowarzyszenie Polska - Ukraina

  Stowarzyszenie Polska - Ukraina
  Spo≥eczne Towarzystwo Polska - Ukraina jest ogůlnokrajowym stowarzyszeniem ktůrego celem jest dzia≥anie na rzecz poprawy stosunkůw pomiÍdzy PolskĪ i UkrainĪ, nawiĪzywanie wspů≥pracy na p≥aszczyľnie: sportu, kultury, gospodarki, turystyki, nauki itd.
  http://www.stpu.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Lista kandydatůw wybory samorzĪdowe

  Lista kandydatůw wybory samorzĪdowe
  „Wybory RP” to serwis zawierajĪcy wszelkie informacje zwiĪzane z tematem, jakim sĪ wybory samorzĪdowe, wybory do sejmu i senatu oraz wybory prezydenckie. Na naszych stronach znajdziecie PaŮstwo informacje podzielone tematycznie i regionalnie - na takie dzia≥y jak: partie oraz ugrupowania, kandydaci oraz ich programy. Na stronach serwisu przedstawione sĪ růwnieŅ zasady na jakich bÍdĪ siÍ odbywaś poszczegůlne wybory, prawa i obowiĪzki wyborcůw oraz wszelkie niezbÍdne informacje, ktůre pomogĪ wybraś odpowiedniego kandydata.
  http://www.wybory-rp.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Waldemar Kujawa

  Waldemar Kujawa
  Waldemar Kujawa. Program wyborczy: 1. Obwodnica miejska dla Boguszowa. 2. Rewitalizacja szybu Witold w Gorcach. 3. Rozbudowa o∂rodka sportowo – rekreacyjnego „Gůra Dzikowiec”. 4. Rewitalizacja rynku w Boguszowie. 5. Remonty budynkůw mieszkalnych. 6. Budowa nowych budynkůw mieszkalnych. 7. Remonty drůg i chodnikůw oraz budowa ∂cieŅek rowerowych we wszystkich dzielnicach. 8. Wychowanie przez sport. 9. Wyrůwnywanie szans edukacyjnych. 10. Poprawa bezpieczeŮstwa mieszkaŮcůw poprzez rozbudowÍ monitoringu miejskiego. 11. Organizacja imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych we wszystkich dzielnicach. 12. Poprawa atrakcyjno∂ci Miasta dla inwestorůw.
  http://waldemarkujawa.info/
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

UrbiCMS 2007 - Kontakt