Spis tre∂ci

Operacje
  • Powik≥ania pooperacyjne jako przyczyny niep≥odno∂ci

    Powik≥ania pooperacyjne jako przyczyny niep≥odno∂ci
    Zrosty powstajĪ w procesie gojenia siÍ uszkodzonych tkanek, w trakcie ktůrego moŅe doj∂ś do nieprawid≥owych po≥ĪczeŮ pomiÍdzy poszczegůlnymi narzĪdami. Prowadzi to wielu komplikacji, takich jak ostry i przewlek≥y bůl w jamie brzusznej, niedroŅno∂ś jelit wymagajĪca zazwyczaj do powtůrnej interwencji chirurgicznej, pogorszenie jako∂ci Ņycia, czy nawet nabyta niep≥odno∂ś u kobiet. O problemie powstawania zrostůw i tym, jak siÍ przed nimi uchroniś, poczytasz na zrosty.pl.
    http://www.zrosty.pl
    Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam
Menu
Dodaj stronÍ

Dodaj podkategorie


Jak dodaś wpis

Regulamin


Zobacz takŅe
Kartki z Ņyczeniami Kasy fiskalne Katalog linkůw Pisanie prac Pomoce naukowe Portale edukacyjne Hotele Imprezy Internetowe bazy noclgowe Fotografia Cyfrowa Garnki Gie≥dy samochodowe
rozprawa doktorska. Szukasz pomocy? rozprawa doktorska czeka na Ciebie. Wystarczy, ze przedstawisz temat, a my za≥atwimy wszystko za Ciebie.
Che≥moŮski Jůzef. Je∂li interesujesz siÍ malarstwem, z pewno∂ciĪ wiesz kim by≥ Che≥moŮski Jůzef . Chcesz dowiedzieś siÍ czego∂ wiÍcej o wielkim malarzu, poznaś jego twůrczo∂ś. Serdecznie zapraszamy

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt