Teatr


  • Teatr Ludowy - s≥ynny krakowski teatr
    Ludowy to jeden z najs≥ynniejszych teatrůw w Krakowie. Od dawna prowadzony przez charyzmatycznego Jerzego Fedorowicza moŅe pochwaliś siÍ wieloma cenionymi spektaklami oraz dzia≥alno∂ciĪ wychowawczo-terapeutycznĪ. Posiada cztery sceny - trzy w siedzibie g≥ůwnej na os. Teatralnym i jednĪ Pod Ratuszem na Rynku G≥ůwnym.
    http://www.ludowy.pl
    Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt