Teatr


  • Teatr Ludowy - s≥ynny krakowski teatr
    Ludowy to jeden z najs≥ynniejszych teatrůw w Krakowie. Od dawna prowadzony przez charyzmatycznego Jerzego Fedorowicza moŅe pochwaliś siÍ wieloma cenionymi spektaklami oraz dzia≥alno∂ciĪ wychowawczo-terapeutycznĪ. Posiada cztery sceny - trzy w siedzibie g≥ůwnej na os. Teatralnym i jednĪ Pod Ratuszem na Rynku G≥ůwnym.
    http://www.ludowy.pl
    Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam
Menu
Dodaj stronÍ

Dodaj podkategorie


Jak dodaś wpis

Regulamin


Zobacz takŅe
Czasopisma Deweloper Doradztwo Archiwizacja Armatura instalacyjna Artyku≥y BHP Rysunki Sklep muzyczny TatuaŅ Gry muzyczne Gry online Hosting
Jůzef Che≥moŮski. Je∂li jeste∂ mi≥o∂nikiem polskiego malarstwa, na pewno wiesz kim by≥ Jůzef Che≥moŮski . Chcesz dowiedzieś siÍ wiÍcej o jego Ņyciu, zapraszam na stronÍ!
Haft komputerowy £ůdľ. Haft komputerowy £ůdľ , profesjonalne hafty, nadruki na odzieŅy. Zapraszamy.

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt