Spis tre∂ci

CiÍcie granitu
  • Obrůbka kamieni - ciÍcie granitu

    Obrůbka kamieni - ciÍcie granitu
    Staranne wyciÍcie detali w mocnym granicie jest moŅliwe tylko przy technologii ciÍcia wodĪ, w ktůrej wszystkie otwory i ≥uki sĪ zrobione idealnie i wspaniale. Klient odbiera wszystkie elementy rozety odpowiednio ponumerowane, tak aby u≥atwiś ich půľniejszy montaŅ. KluczowĪ sprawĪ przy ciÍciu mosiĪdzu ( a takŅe marmuru) jest do≥Īczone do maszyn OMAX, przyjazne dla operatora oprogramowanie, ktůre w zasadzie od razu pozwala rozplanowaś liniÍ ciÍcia oraz przygotowaś dok≥adnĪ wycenÍ dla Klienta. Ma to zasadnicze znaczenie do usprawnienia pracy i oszczÍdno∂ci czasu trudnych dla rynku us≥ug, czasach. Co waŅne sprawdza siÍ růwnieŅ przy produkcji ma≥onak≥adowej od 1 do kilkudziesiÍciu sztuk, np. przy budowie prototypůw.
    http://www.ciecie.pl
    Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt