Spis tre∂ci

Domy Opieki
 • Dom Opieki Wroc≥aw

  Dom Opieki Wroc≥aw
  Nowo powstajĪcy, prywatny dom opieki Wroc≥aw - TÍczowy dom - bardzo serdecznie zaprasza w swoje skromne progi wszystkich zainteresowanych. Oferta skierowana jest zarůwno do ludzi m≥odych jak i osůb starszych wymagajĪcych leczenia oraz niepe≥nosprawnych. Nasza troskliwa i profesjonalna kadra pracownikůw posiada takŅe duŅe do∂wiadczenie w opiece nad osobami z zaburzeniami psychiatrycznymi i z niepe≥nosprawno∂ciĪ intelektualnĪ. Nieobca jest nam schizofrenia, alzheimer, autyzm czy epilepsja. Serdecznie zapraszamy!
  http://www.tÍczowydom.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Dom starůw w £odzi

  Dom starůw w £odzi
  Przedstawiamy PaŮstwu innowacyjne centrum, jakie powsta≥o w obszarze planu projektowego: domy opieki £ůdľ. Prywatny dom starcůw w £odzi FAMILIA poleca pobyty krůtkoterminowe i d≥ugoterminowe. Jest on zlokalizowany przy ulicy PrzÍdzalnianej 66, na terenie zabytkowej elementůw stolicy wojewůdztwa ≥ůdzkiego, zwanym "ksiÍŅym M≥ynem". Trzeba zwrůciś uwagÍ na tÍ aktualnie placůwkÍ po∂růd pozosta≥ych tego typu centrůw, przynaleŅĪcych do ekipy: domy opieki w £odzi. ZachÍcamy znacznie serdecznie do zapoznania siÍ z naszymi us≥ugami.
  http://www.familia.lodz.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam
Menu
Dodaj stronÍ

Dodaj podkategorie


Jak dodaś wpis

Regulamin


Zobacz takŅe
CiÍcie granitu Coaching Consulting Aparaty s≥uchowe Apteka Architektura Muzyka Muzyka bez op≥at Podk≥ady muzyczne Gotowe smsy Grafika Gry
gotowa praca dyplomowa. Do obrony pozosta≥o niewiele czasu, czas biegnie nieub≥aganie, przyda≥aby siÍ gotowa praca dyplomowa . Jeste∂my do Twojej dysi 24 h na dobÍ!
Kancelaria prawna. Kancelaria prawna oferuje profesjonalnĪ pomoc prawnĪ.

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt