Pomoce naukowe

<wrˇŠ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej>

 • Adwiki Encyklopedia Encyclopaedia
  Encyclopaedia. Korzystaj z ogromnych zasobˇw wikipedii i znajd╝ szukane has│o. Wyszukuj we wszystkich jŕzykach Âwiata w wolnej internetowej encyklopedii. Pomˇ┐ tworzyŠ jej zasoby. PopularnoŠ i mnogoŠ hase│, ktˇre sa wcia┐ rozwijane i dodawane sprawia ┐e jest to niesko˝czone ╝rˇd│o wiedzy z rˇ┐nych dziedzin, prawdziwa kopalnia s│ˇw kluczowych.
  http://www.encyclopaedia.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


 • Dyktando
  Dyktanda online, we╝ udzia│ w dyktandzie sprawd╝ swoj▒ pisownie, zapoznaj siŕ z zasadami pisowni polskiej. Na stronie mo┐na znale╝Š wszystko czego potrzebujesz do nauki ortografii, znajduj▒ siŕ na niej zasady pisowni polskiej, mo┐na wzi▒Š udzia│ w wirtualnym dyktandzie. Nie radzisz sobie z b│ŕdami ortograficznymi wejd╝ sprawd╝ siŕ rozwi▒zuj▒c dyktando.
  http://dyktanda.info/?
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, tematy prac, prace zaliczeniowe

  Prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, tematy prac, prace zaliczeniowe
  Prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie, praca licencjacka, praca magisterska, praca dyplomowa, tematy prac, konspekt pracy, pisanie prac, tematy prac magisterskich, magisterka, licencjat, dyplom, tematy prac dyplomowych, pisanie prac magisterskich, pisanie prac dyplomowych, pisanie prac licencjackich, pisanie prac na zlecenie, pomoc w pisaniu prac, serwis prac magisterskich, magisterskie, dyplomowe, licencjackie, z administracji, z prawa, z ekonomii, pisanie prac na zlecenie, serwis prac magisterskich, ekonomia, marketing, zarzadzanie, zarz▒dzanie, finanse, internet, strony www, publikacje, referaty, referat, artyku│y, tworzenie stron www, marketing-mix,
  http://www.mkpublikacje.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Wydawnictw Kartex - materia│y dydaktyczne, logopedyczne i dyplomy

  Wydawnictw Kartex - materia│y dydaktyczne, logopedyczne i dyplomy
  Oficyna Kartex w swojej witrynie internetowej www.kartex.org prezentuje materia│y dydaktyczne do zaj੠i zabaw plastycznych, pomoce do inscenizacji i zabawy w teatr cieni, materia│y do Šwicze˝ mowy i spostrzegawczoÂci, okolicznoÂciowe dyplomy, programy wychowania i nauczania, opracowania metodyczne. Materia│y przeznaczone s▒ do zaj੠i zabaw z dzieŠmi od 3 do 10 roku ┐ycia, adresowane s▒ do rodzicˇw, nauczycieli, logopedˇw, terapeutˇw, pedagogˇw z przedszkoli, szkˇ│ podstawowych oraz specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, rehabilitacyjnych itp. Mog▒ byŠ z powodzeniem wykorzystywane w zabawach, Šwiczeniach, terapii indywidualnej i zespo│owej, a tak┐e grach edukacyjnych.
  http://www.kartex.org
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


<wrˇŠ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej>


Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt