Spis tre∂ci

Hale stalowe

<wrůś 0 1 dalej> • Hale produkcyjne

  Hale produkcyjne
  Hale Produkcyjne obecnie wykonuje siÍ wy≥Īcznie z gotowych do z≥oŅenia pů≥produktůw, ktůre wytwarzane sĪ w fabrykach. DziÍki takiemu rozwiĪzaniu montaŅ jest szybki i co waŅniejsze ekonomiczny. Hale tego typu posiadajĪ konstrukcje stalowe. W ≥atwy sposůb moŅna je takŅe dostosowaś do przeznaczenia obiektu np. kiedy ma to byś hala, w ktůrej bÍdzie odbywaś siÍ produkcja.
  http://www.halmet.pl/
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Hale namiotowe

  Hale namiotowe
  Zajmujemy siÍ sprzedaŅĪ, wypoŅyczaniem i produkcjĪ hal o lekkich namiotowych konstrukcjach. Firma nasza oferuje szerokĪ gamÍ hal i pawilonůw namiotowych o růŅnorodnych zastosowaniach a takŅe szatni i garderob. Nasze produkty doskonale nadajĪ siÍ do organizacji imprez plenerowych i piknikůw, oraz z powodzeniem spe≥niajĪ funkcje magazynůw.
  http://www.setter.pl/
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • P≥yta warstwowa

  P≥yta warstwowa
  P≥yta warstwowa. Naszym celem jest rozwůj firm poprzez proponowanie gotowych rozwiĪzaŮ w zakresie konstrukcji stalowych i obudowy. Jeste∂my do PaŮstwa dyspozycji od projektowania i dostarczenia materia≥ůw, poprzez wykonawstwo i serwis. NaszĪ domenĪ jest szybko∂ś wykonania, optymalnie zaprojektowana konstrukcja stalowa oraz zastosowanie wysokiej jako∂ci materia≥ůw elewacyjno-izolacyjnych.
  http://www.plytawarstwowa.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Hapo Hale Namiotowe: hale magazynowe, namioty

  Hapo Hale Namiotowe: hale magazynowe, namioty
  Hapo Hale Namiotowe to znany i cieszĪcy siÍ zaufaniem Klientůw na polskim rynku producent zaawansowanych technologicznie hal namiotowych i magazynowych. W produktach firmy od lat wykorzystuje siÍ najbardziej nowatorskie i racjonalizatorskie technologie powstajĪce w branŅy producentůw hal o konstrukcjach stalowych i aluminiowych. Hapo Hale Namiotowe proponuje růwnieŅ wynajem namiotůw i hal magazynowych na bardzo korzystnych i konkurencyjnych zasadach.
  http://www.hapo.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam

 • Automat spawalniczy

  Automat spawalniczy
  Frezowanie wielkogabarytowe wykonujemy na wielkiej nawigowanej numerycznie wiertarko-frezarce UNION BFP 130 zaopatrzonej oprůcz tego w stolik krÍcony Ti800. Na wyŅej wymienionej obrabiarce moŅliwe jest wykonanie nastÍpujĪcych procesůw w rodzaju: frezowanie wielkogabarytowe, gwintowanie otworůw, toczenie poprzeczne oraz toczenie ko≥nierzowe z suportu aŅ do planowania. Nasza fabryka wytwarza ok. 600 ton konstrukcji wielkogabarytowych co miesiĪc, co na przestrzeni roku wynosi ok. 7000 ton ogů≥u konstrukcji spawanych. Unikalna jako∂ś naszych konstrukcji stalowych przyczyni≥a siÍ do tego, Ņe nasza fabryka zaskarbi≥a sobie zaufanie Zleceniodawcůw na rynkach ca≥ej Europy tudzieŅ ∂wiatowych.
  http://konstalex.pl
  Zg≥o∂ nie dzia≥ajĪcy link/spam


<wrůś 0 1 dalej>


Menu
Dodaj stronÍ

Dodaj podkategorie


Jak dodaś wpis

Regulamin


Zobacz takŅe
Cukier Czasopisma Deweloper Architektura wnÍtrz Archiwizacja Armatura instalacyjna Projektant wnÍtrz Rysunki Sklep muzyczny
Prace Magisterskie za Grosze. Prace Magisterskie za Grosze to strza≥ w dziesiĪtkÍ!
VetComplex. Nasze labolatorium VetComplex oferuje badania profilaktyczne oraz diagnostykÍ klinicznĪ.

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt