Spis treカci

Patent
  • patent

    patent
    Kancelaria Prawno-Patentowa oferuje usウugi w zakresie wウasnoカci przemysウowej i intelektualnej, w ramach procedur krajowych jak i zagranicznych. Usウugi te w szczeglnoカci obejmujアuzyskanie ochrony na znak towarowy krajowy oraz na znak towarowyWsplnoty - rejestracja znaku towarowego, uzyskanie patentu nawynalazek (patent krajowy i patent europejski), uzyskanie ochrony nawzr uソytkowy, wzr przemysウowy – rejestracja wzoruprzemysウowego krajowego i unijnego, umowy i licencje. Bliソsze informacje o zakresie dziaウalnoカci kancelarii umieszczone sア na podstronach. Zapraszamy do bliソszego zapoznania si z informacjami o kancelarii i jej dziaウalnoカci.
    http://www.annabelz.pl
    Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt