Spis treÂci

Zbiˇrka odpadˇw komunalnych
  • Zbiˇrka odpadˇw komunalnych

    Zbiˇrka odpadˇw komunalnych
    Žwiadczymy us│ugi porz▒dkowe w zakresie wywozu sta│ych odpadˇw komunalnych i pokrewnych. Zapewniamy odbiˇr i wywˇz odpadˇw komunalnych (sta│ych), wielkogabarytowych oraz odpadˇw po remontach, selektywn▒ zbiˇrkŕ odpadˇw komunalnych, mo┐liwoŠ zaopatrzenia w typowe pojemniki na Âmieci Do tej pory obejmujemy zakresem swojej dzia│alnoÂci teren nastŕpuj▒cych miejscowoÂci: Ko˝czyce, Nisko, Nisko-Podwolina, Nowa WieÂ, Nowosielec, Rac│awice, Wolina, Zarzecze. W przysz│oÂci planujemy rozszerzyŠ dzia│alnoŠ na inne rejony. Zapraszamy do wspˇ│pracy!
    http://www.odpady-komunalne.pl
    Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam
Menu
Dodaj stronŕ

Dodaj podkategorie


Jak dodaŠ wpis

Regulamin


Zobacz tak┐e
Ciŕcie granitu Coaching Consulting Aparaty s│uchowe Apteka Architektura Muzyka Muzyka bez op│at Podk│ady muzyczne Gotowe smsy Grafika Gry
Âci▒gaczka do szyb. Funkcjonalna Âci▒gaczka do szyb b│yskawicznie usunie wszystkie smugi.
Forum edukacja. Szkolne Forum edukacja , pomoce naukowe, matematyka, fizyka, chemia, polski.

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt