Spis tre¶ci

Zbiórka odpadów komunalnych
  • Zbiórka odpadów komunalnych

    Zbiórka odpadów komunalnych
    ¦wiadczymy usługi porz±dkowe w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych i pokrewnych. Zapewniamy odbiór i wywóz odpadów komunalnych (stałych), wielkogabarytowych oraz odpadów po remontach, selektywn± zbiórkę odpadów komunalnych, możliwo¶ć zaopatrzenia w typowe pojemniki na ¶mieci Do tej pory obejmujemy zakresem swojej działalno¶ci teren następuj±cych miejscowo¶ci: Kończyce, Nisko, Nisko-Podwolina, Nowa Wie¶, Nowosielec, Racławice, Wolina, Zarzecze. W przyszło¶ci planujemy rozszerzyć działalno¶ć na inne rejony. Zapraszamy do współpracy!
    http://www.odpady-komunalne.pl
    Zgło¶ nie działaj±cy link/spam
UrbiCMS 2007 - Kontakt