Medycyna

<wróć 0 1 2 3 dalej> • Androgynizm, androgynia

  Androgynizm, androgynia
  Androgynizm. Androgynia. Dwupłciowo¶ć. Z łaciny: androgynus: hermafrodyta. Z greckiego: androgunos: andro - mężczyzna, gynou-kobieta. Poł±czenie cech męskich i kobiecych, obupłciowo¶ć. Upodobnienie zewnętrznych cech płciowych mężczyzny do cech kobiecych. Atrybut bóstw w wielu religiach i mitologiach.
  http://androgynizm.pl
  Zgło¶ nie działaj±cy link/spam

 • Oxycell ? japoński grzybek ? Reishi

  Oxycell ? japoński grzybek ? Reishi
  Reishi, shitake i maitake maj± unikalne wła¶ciwo¶ci odmładzaj±ce, zawieraj± one naturalne polisacharydy, kumaryny, witaminy, minerały i aminokwasy, które stymuluj± system immunologiczny, obniżaj± cholesterol,reguluj± poziom cukru we krwi, chroni± przed wirusami i nowotworami. Reishi znajduje się na PIERWSZYM MIEJSCU na li¶cie 120 najskuteczniejszych ro¶lin o działaniu leczniczym. W Japonii grzyb ten został oficjalnie uznany za ¶rodek wspomagaj±cy leczenie nowotworów.
  http://www.oxycell.brat.pl
  Zgło¶ nie działaj±cy link/spam

 • USG-3D w ci±ży

  USG-3D w ci±ży
  Strona o ci±ży i ginekologicznym badaniu USG 3D w ci±ży. Zapiski ciężarnej z przebiegu ci±ży i relacja z kilku badań USG trójwymiarowe we Wrocławiu. USG 3D to nowoczesna technika zaliczana do nieinwazyjnych badań prenatalnych - wykorzystuj±ca ultrasonografię trójwymiarow± do diagnozowania płodu. Badanie to pozwala wykluczyć m. in. wiele wad rozwojowych i chorób genetycznych czy też komplikacji i jest bardzo pomocne w współczesnej ginekologi i położnictwie.
  http://usg3d-ciaza.blick.pl
  Zgło¶ nie działaj±cy link/spam

 • Logopeda ŁódĽ

  Logopeda ŁódĽ
  Zajęcia logopedyczne - szczególnie dla dzieci w wieku wczesno-szkolnym - stanowi± stosunkowo łagodn± drogę do czystej wymowy w wieku dorosłym. Ten okres jest najlepszym z możliwych na takow± interwencję. W tym okresie bowiem u maluchów kształtuje się poprawna wymowa, zwi±zana jedncze¶nie z równoległym rozwojem narz±dów mowy. W póĽniejszym czasie narz±dy mowy takie jak język, podniebienie miękkie oraz cały aparat oddechowy s± już wykształcone i sprawiaj± wiele problemów z ich ponownym uelastycznieniem i lepszym ukształtowaniem. Zajęcia logopedyczne umożliwiaj± naukę w szkole oraz komunikację z innymi rówie¶nikami. Zapraszamy - Przychodnia logopedyczna.
  http://www.gabinet.wojczyk.org/
  Zgło¶ nie działaj±cy link/spam


<wróć 0 1 2 3 dalej>


Menu
Dodaj stronę

Dodaj podkategorie


Jak dodać wpis

Regulamin


Zobacz także
Ekologia Finanse Firma w Europie Artykuły biurowe Artykuły plastyczne Artykuły tematyczne Vintage Wiersze Zabrze
malarstwo Olszanska. Wspaniałe, nietuzinkowe obrazy oferuje malarstwo Olszanska .
weterynaryjne - laboratorium. Nasze weterynaryjne - laboratorium oferuje badania profilaktyczne oraz diagnostykę kliniczn±. Profesjonalizm to nasze drugie imię.

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt