Taniec

<wr 0 1 dalej>

 • Taniec
  Strona poカwi鹹ona tacu. Znajdziesz tutaj wiele filmw rソnych typw i styli taca. Gウwnym elementem taca jest ruch ciaウa wykonawcy, moソe on by bardziej lub mniej skoordynowany, szybszy lub wolniejszy, ale zawsze celowy. Drugim elementem taca jest rytm.
  http://taniecweb.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam
 • Szkoウa Taca Warszawa - Skorp

  Szkoウa Taca Warszawa - Skorp
  Lekcje Taca juソ od 80 zウ/m-c! Mistrzowie Polski, Europy i ヲwiata. Szkoウa taca dysponuje duソア i przestronnア salア o powierzchni 40m x 20m. Wyposaソona jest w lustra na caウej dウugoカci sali i profesjonalne nagウoカnienie. Specjalizujemy si w takich technikach tanecznych jak: Taniec Nowoczesny, Modern Jazz, New Age czy Dancehall.
  http://www.skorp.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam

 • Szkoウa taca irlandzkiego w Warszawie

  Szkoウa taca irlandzkiego w Warszawie
  Szkoウa taca irlandzkiego Anne-Marie Cunningham Dance Academy prowadzi nauk taca poprzez regularne kursy oraz liczne warsztaty dla poczアtkujアcych jak i zaawansowanych w Warszawie i Wrocウawiu. Oprcz tego zajmuje si organizacjア imprez tanecznych a takソe wyst麪w scenicznych. Szkoウa na staウe wspウpracuje z Kevinem McCormack dziesi鹹iokrotnym mistrzem カwiata, s鹽ziア oraz byウym tancerzem Riverdance.
  http://www.irishdance.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam


<wr 0 1 dalej>


Menu
Dodaj stron

Dodaj podkategorie


Jak doda wpis

Regulamin


Zobacz takソe
Ekologia Finanse Firma w Europie Artykuウy biurowe Artykuウy plastyczne Artykuウy tematyczne Vintage Wiersze Zabrze
pisanie pracy licencjackiej. Lubisz dywagowa nad tematami egzystencjalnymi czy sensem istnienia, ale Twojア sウabア stronア jest pisanie. Gウowa do gry, z nami pisanie pracy licencjackiej to bウahostka.
urzアdzenia czyszczアce. Profesjonalnie urzアdzenia czyszczアce dla firm sprzアtajアcych i osb prywatnych.

UrbiCMS 2007 - Kontakt