Medycyna

<wr 0 1 2 3 dalej> • Androgynizm, androgynia

  Androgynizm, androgynia
  Androgynizm. Androgynia. Dwupウciowoカ. Z ウaciny: androgynus: hermafrodyta. Z greckiego: androgunos: andro - mソczyzna, gynou-kobieta. Poウアczenie cech m黌kich i kobiecych, obupウciowoカ. Upodobnienie zewn黎rznych cech pウciowych mソczyzny do cech kobiecych. Atrybut bstw w wielu religiach i mitologiach.
  http://androgynizm.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam

 • Oxycell ? japoski grzybek ? Reishi

  Oxycell ? japoski grzybek ? Reishi
  Reishi, shitake i maitake majア unikalne wウaカciwoカci odmウadzajアce, zawierajア one naturalne polisacharydy, kumaryny, witaminy, mineraウy i aminokwasy, ktre stymulujア system immunologiczny, obniソajア cholesterol,regulujア poziom cukru we krwi, chroniア przed wirusami i nowotworami. Reishi znajduje si na PIERWSZYM MIEJSCU na liカcie 120 najskuteczniejszych roカlin o dziaウaniu leczniczym. W Japonii grzyb ten zostaウ oficjalnie uznany za カrodek wspomagajアcy leczenie nowotworw.
  http://www.oxycell.brat.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam

 • USG-3D w ciアソy

  USG-3D w ciアソy
  Strona o ciアソy i ginekologicznym badaniu USG 3D w ciアソy. Zapiski ciソarnej z przebiegu ciアソy i relacja z kilku bada USG trjwymiarowe we Wrocウawiu. USG 3D to nowoczesna technika zaliczana do nieinwazyjnych bada prenatalnych - wykorzystujアca ultrasonografi trjwymiarowア do diagnozowania pウodu. Badanie to pozwala wykluczy m. in. wiele wad rozwojowych i chorb genetycznych czy teソ komplikacji i jest bardzo pomocne w wspウczesnej ginekologi i poウoソnictwie.
  http://usg3d-ciaza.blick.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam

 • Logopeda 」dシ

  Logopeda 」dシ
  Zaj鹹ia logopedyczne - szczeglnie dla dzieci w wieku wczesno-szkolnym - stanowiア stosunkowo ウagodnア drog do czystej wymowy w wieku dorosウym. Ten okres jest najlepszym z moソliwych na takowア interwencj. W tym okresie bowiem u maluchw ksztaウtuje si poprawna wymowa, zwiアzana jednczeカnie z rwnolegウym rozwojem narzアdw mowy. W pシniejszym czasie narzアdy mowy takie jak j黝yk, podniebienie mi麑kie oraz caウy aparat oddechowy sア juソ wyksztaウcone i sprawiajア wiele problemw z ich ponownym uelastycznieniem i lepszym uksztaウtowaniem. Zaj鹹ia logopedyczne umoソliwiajア nauk w szkole oraz komunikacj z innymi rwieカnikami. Zapraszamy - Przychodnia logopedyczna.
  http://www.gabinet.wojczyk.org/
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam


<wr 0 1 2 3 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt