Joga

<wr 0 1 dalej>
 • Joga Wrocウaw

  Joga Wrocウaw
  Nigdy nie jest za pシno na uprawianie jogi. Kaソdy z nas niezaleソnie od wieku i predyspozycji ciaウa moソe praktykowa jog. Ludzie biznesu 誣iczア jog, ソeby odreagowa stres. Kobiety w ciアソy, aby mie ウatwiejszy pord. Sportowcy by utrzyma wysokア form. Cz黌to teソ zaczynamy przygod z jogア, gdy boli nas kr麋osウup, lub poszukujemy nowej drogi ソycia. Na zaj鹹iach pod okiem nauczyciela b鹽ziesz uczyウ si prawidウowego wykonywania asan. Kaソda pozycja b鹽zie wielokrotnie powtarzana z rソnymi pomocami tak, aby dostosowa predyspozycje twojego ciaウa do 誣iczenia. Te pomoce to paski, klocki, bolstery koce. Dzi麑i ich zastosowaniu z wi麑szア swobodア b鹽ziesz ustawiaウ si w kaソdej asanie.
  http://www.joga-blonka.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam

 • Tai Chi Warszawa Mokotw

  Tai Chi Warszawa Mokotw
  Trening Tai Chi pomaga nam budowa lepsze oparcie w sobie poprzez ksztaウtowanie nawyku prawidウowego ustawiania kr麋osウupa oraz 誣iczenia ugruntowujアce o oddechowe, wzmacnia siウ miカni, poprawia rwnowag ciaウa i koordynacj ruchowア. Uczy skupiania si na wykonywanej czynnoカci, podpowiada jak pozyskiwa i korzysta z energii kiedy jej potrzebujemy, oraz jak zatrzyma si i odpoczア gdy nie musimy juソ niczego robi i nigdzie si spieszy.
  http://www.nikko-taichi.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam

 • joga kielce

  joga kielce
  Ahimsa jest zasadniczア ideア buddyzmu i oznacza poszanowanie dla wszelkiego ソycia: nieniszczenie bez potrzeby カwiata roカlin, niezabijanie owadw, zwierzアt i ludzi. Ahinsa jest treカciア pierwszego wskazania buddyjskiego, ktre jest wyrazem buddyjskiej miウoカci do wszystkiego, co ソyje.
  http://www.joga-kielce.pl
  Zgウoカ nie dziaウajアcy link/spam


<wr 0 1 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt